כיצד נוכל לסייע לך ?

  • רובוטים תעשייתים אוטומציה פס יצור

לקוח יקר !!!

במסגרת שיפור השירות הניתן ללקוחות החברה, ברצוננו לשתף אותך בסקר שביעות רצון קצר.

מטרת הסקר הינה בחינת רמת השירות הקיימת והבנה של צרכי הלקוחות.

נבקשך להקדיש מזמנך מספר דקות למילוי הסקר.

טופס שביעות רצון לקוח

3. אנא חוות דעתך לגבי רמת השירות של החברה בהתייחס לנושאים המפורטים להלן:

0 + 2 = ?

English